Niemi Palvelut Oy

Niemi Palvelut Oy

Niemi Palvelut Oy:n kierrätysliiketoiminnasta syntyy valtavia määriä hyödynnettäviä materiaaleja, kuten puuta, metallia, muovia, pahvia ja polttamalla hyödynnettävää sekalaista jätettä. Haasteena oli suuri vaihtelu tuntikapasiteetissa ja materiaalien paikallisen erotteluun sitoutui valtavasti työtä.

toimituksen vaikutus

Ennen:

332
tyhjennystä vuodessa

Jälkeen:

185
tyhjennystä vuodessa

Projektin kuvaus

Niemi Palvelut Oy kohtasi kierrätysliiketoiminnassaan merkittäviä haasteita suuren materiaalivirran ja tuntikapasiteetin vaihtelun vuoksi. Erilaisten materiaalien, kuten puun, metallin, muovin, pahvin ja polttokelpoisen jätteen, erottelu vei runsaasti työaikaa ja resursseja. Tämä prosessi sitoi valtavasti henkilöstön työpanosta, mikä vaikutti tehokkuuteen ja kierrätyspisteen läpimenokykyyn. Erottelutyö ei ainoastaan hidastanut operatiivista toimintaa, vaan myös nosti kustannuksia, luoden tarpeen tehokkaammalle ja kustannussäästöjä tuottavalle ratkaisulle.

Toimitetut laitteet

Niemi Palvelut Oy

jätejakeet

Biojäte
Energiajäte
Pahvi
Muovi

Lue lisää laitteista

käytännön hyödyt

Kapasityn suunnitteleman innovatiivisen laiteratkaisun ansiosta Niemi Palvelut Oy koki merkittäviä käytännön hyötyjä. Yhdistämällä ja murskaamalla kaksi eri jätejakeen materiaalivirtaa, työn määrä erottelussa väheni huomattavasti, vapauttaen resursseja muualle toimintaan. Tämä ratkaisu ei ainoastaan parantanut työtehokkuutta, vaan myös moninkertaisti kierrätyspisteen läpimenokyvyn. Investointi kolmeen lavajyrään ja niitä ympäröivään terästasoon mahdollisti sujuvamman ja nopeamman materiaalien käsittelyn. Lisäksi, automaattisen seulonnan avulla vastaanottaja pystyi erottamaan materiaalit toisistaan entistä tehokkaammin, mikä paransi kierrätysprosessin laatua ja vähensi ympäristövaikutuksia. Kokonaisuudessaan ratkaisu toi merkittäviä säästöjä sekä tehosti Niemi Palveluiden kierrätystoimintaa.

Niemi Palvelut Oy
"Kapasityn asiantuntemus, perehtyminen haasteisiimme sekä tätä kautta toteutetut innovatiiviset ratkaisuehdotukset helpottivat päätöstä kumppanin valinnassa. Saavutetut tavoitteet ovat täyttyneet ja tältä pohjalta meidän on hyvä lähteä kehittämään kierrätyskonseptiamme tulevaisuudessa."

Mikko Helvelahti

Kierrätysliiketoiminnan johtaja, varatoimitusjohtaja / Niemi Palvelut Oy

Katso seuraava projekti

Pieni kauppakeskus
Kauppakeskuksiin tulee suuria määriä tavaraa, ja myyntieriä purkaessa syntyy pahvi- ja muovijätteitä. Usein kauppakeskuksissa toimii ruokakauppoja ja ravintoloita, joten pakkausjätteiden lisäksi syntyy ruokahävikkiä ja suoraa biojätettä.

ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä teidän projektistanne.

Yhteydenotto

Viestisi lähti mallikkaasti matkaan! Vastaamme siihen mahdollisimman pian.
Jokin meni pieleen. Tarkista vielä kentät ja kokeile uudestan.

Tarjouspyyntö

Viestisi lähti mallikkaasti matkaan! Vastaamme siihen mahdollisimman pian.
Jokin meni pieleen. Tarkista vielä kentät ja kokeile uudestan.

Huoltotilaus

Viestisi lähti mallikkaasti matkaan! Vastaamme siihen mahdollisimman pian.
Jokin meni pieleen. Tarkista vielä kentät ja kokeile uudestan.

Tarviketilaus

Viestisi lähti mallikkaasti matkaan! Vastaamme siihen mahdollisimman pian.
Jokin meni pieleen. Tarkista vielä kentät ja kokeile uudestan.
Iiro Kankaansyrjä, Toimitusjohtaja, Kapasity Oy

Iiro Kankaansyrjä

2. sukupolven yrittäjä